No. 252 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

21.1.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget af Bjørn Kornerup, der mener, at brevet utvivlsomt må ses som svar på E.C. Werlauffs brev 19.1. [1809].

E.C. Werlauff
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek takker for E.C. Werlauffs brev. Det vil være hende kært at se ham i morgen, hvis vejret er til det. Da en veninde kommer, og Carl henter og bringer hende, så kan Werlauff få følgeskab. Ganske vist får de ikke talt så meget sammen, som hun kunne ønske, men Kamma holder ikke af udsættelser.


Løverdag Morgen. [21.1.1809]

Gode Werlauff!

Megen Tak for Deres Brev. Dersom Veiret i Morgen Eftermiddag bliver saaledes at en Reise til Bakkehuset ikke vilde være Dem ubehagelig, vilde det være mig meget kiært at see Dem, og meget beqvemt at skaffe Dem Følgeskab om Aftenen, da netop en Veninde af mig har meldt sig hos [os], og vil af Carl, som henter hende ud, ogsaa blive fulgt hiem. Vist nok vil jeg paa den Maade ikke faae Leilighed til i saa god Roe, som jeg ønskede, at tale med Dem, men da jeg ikke holder af Opsættelser og Udsættelser, saa seer jeg dog helst at De kommer, og naar De kom lidt tidligt, kunde vi jo nok faae talet noget sammen. Hvad videre jeg nu havde at sige, maae skee mundtlig, da jeg har forsovet mig, og nu ikke kan lade Posten vente. Levvel, til vi sees!

Deres forbundne Veninde
K. Margaretha Rahbek.

[På konvolutten:]
ST.
Hr Doctor og Bibliothek Secretair Werlauff
Hiørnet af Laxegaden og Skalder-Gaarden No 195. 1st. Sal.

Kommentarer

Brevet er første gang trykt i Bjørn Kornerup: “Brevveksling mellem Camma Rahbek og E.C. Werlauff 1808-1818”, i: Frederiksberg gennem Tiderne, bind 4, 1952, 20

Personer
Carl Heger
Sidst opdateret 19.06.2014 Print