No. 307 af 580
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Knud Lyne Rahbek Feb. 1818
Værktitel

Naar Rosens Purpurblad henblegner

Original
Dokumentindhold

Sang afsunget ved Sophie Ørsteds grav 14. februar 1818 samt ved ved Kamma Rahbeks Grav den 27. januar 1829. Melodien er ukendt.


Den 14de Februar afsunget ved Fru Ørsteds Grav –
1818
+
Den 27de Januar ligeledes ved Fru Rahbeks Grav.
1829

Naar Rosens Purpurblad henblegner
Naar visner nys saa favre Løv,
Naar selve Rosen stormbrudt segner
Hensmuldrede i mørke Støv,
da lyde høit de Sorgens Ord:
Kort er den Skiønnes Tid paa Jord.

Men er da, er dets Hiem herneden?

Dets Liv da Blun, vi kalde Aar?
Er det ei skabt for Evigheden,
for Paradisets Himmelvaar?
Hvi spilde vi da Klageraab,
som de, der ikke kiende Haab?

#

Thi lad os løfte Sind og Hierte

Og over Tid, og Død, og Grav,
Og ihukomme i vor Smerte,
At Herren tog, og hvad Herren gav;
Og hvad han tog, med Almagts Bliv
Fremkalder han til bedre Liv.

Kommentarer

Med få variationer trykt i Tilskueren nr. 9, tirsdag d. 17. februar 1818 under titlen “Jordesang” og med initialerne R.K. forneden. Hvorvidt digtet er forfattet af Knud Rahbek, hustruen Kamma eller en helt tredje er lidt uklart. Knud Lyne Rahbek brugte som oftest initialerne K.L. eller K.L.R. og Kamma initialerne K.M.R. I indholdsfortegnelsen forrest i Tilskueren er ikke angivet nogen forfatter, hvilket tyder på, at det er Knud Lyne Rahbeks værk, da han som oftest krediterer de andre skribenter, der har leveret bidrag til tidsskriftet.

Emneord
Den danske Tilskuer
Personer
Kamma Rahbek · Knud Lyne Rahbek · Sophie Ørsted
Sidst opdateret 05.12.2014 Print