No. 139 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger u.å. Louise Hegermann-Lindencrone
Original
Dokumentindhold

Christiane Oehlenschläger skriver til Louise Hegermann-Lindencrone og beklager, at de ikke kan tage mod hendes indbydelse i morgen, da de har inviteret et par venner.


Det giør mig usigelig ondt, bedste Frue, at en Bestemmelse for nogle Dage siden hindrer os i at benytte Deres smigrende Indbydelse imorgen; vi har nemlig et par Venner hos os hver Onsdag, som vi i denne Uge havde ønsket heller imorgen Middag, hvorfor det alt i Tirsdags blev saaledes aftalt. Oehlenschläger har endnu idag talt med mig om hvorlænge han ikke havde seet Dem, og at det skulde være det første Sted han vilde gaae, nu har De tænkt paa os paa samme Tid. Af Frygt for at opholde Buddet slutter ieg med // min hiertelige Tak for Deres Venskab og med Bemærkningen at det inderlig paaskiønnes af Oehlenschläger og

Deres hengivne
Christiane Oehlenschläger

i utilgivelig Hast.

[På konvolut:]
Deres Naade
Fru Kammerherinde
Hegerman
Lindenkrone

Personer
Adam Oehlenschläger
Sidst opdateret 10.03.2014 Print