No. 172 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Anna Louise Heger [+]

Afsendersted

Strandmøllen, Nordsjælland

19.9.1794 Kamma Rahbek [+]

Modtagersted

København

Original
Dokumentindhold

Anna Louise Heger skriver til Kamma, at hun kan hilse fra jomfru Hagen, som kom på visit sammen med generalinden, der ønskede at gøre hendes svigerinde, tante Drewsens bekendtskab. Selv om hun virkede kølig, bad hun tante Drewsen og Anna Louise Heger om at besøge sig. I går stiftede hun bekendtskab med sekretær Classen og frue, der var højgravid, da de kom for at få malet korn, og hun fik en hilsen fra Stephan gennem dem. Til slut fortæller Anna Louise Heger, at hun kommer til København næste dag, men straks tager tilbage til Strandmøllen.


Kiere Datter!

Jeg vil begynde mit Brev med et nye som sikkert vil fornøyede dig, da ieg i give kan bringe dig en hilsen fra Jomfrue Hagen! skiønt ikke fra nærum. formodentlig har din Broder moske sagt dig det, thi Just som di stod til Vogns kom Fruen Hagen med hendes Datter! men da han ingen hilsen har kunde bragt dig saa har ieg ikke vilde ladet dig være uvidende om dette kiere Besøg. Skiønt visitten var kort fordi at de medbragte Generalinde[n] som ønskede at giøre min Svigerindes Bekientskab saa blev du dog erindret hos din Veninde! ja gode Piige! jeg glæmte ikke at anbefale dig i blant hendes Veninders Tal, og hendes løfte har du nest mange hilsener fra Fruen og Jomfrue [.] maa ieg fortælle dig lit om Generalinden. – hun var i førstningen meget naadig, thi hun modtog Tante og mig med et Kys, hun var ligeledes saa nedladende og drak en Kop theevan som ieg var saa lykkelig at skienke, men ved af skeden maatte vi nøyes med et lille Kniks, Madam [Lunbye?] var med hun gav mig en hilsen til dig, og Carl fra hendes Søn, hun har haft efterretning fra Helsingør, og han er gudværelovet vel. hvad hendes Naades [Kolhed?] angaar da troer ieg at det reise sig af den Familiaritet hun saa af Frue Hagen og Datter! som var som di altiid er meget Venskabelige og det var nok hendes ønske at see sig i en afstand fra os andre. jeg sat ved siden af Jomf: Hagen med Haand i Haand i mellem fik ieg et Kys lige som hvores Samtaler blev meere og meere fortrolige og det tænker ieg var ikke efter hende[s] ønsker. dog var hun saa god og bad baade Tante og mig at besøge sig, maa det skee i den tiid ieg er her. men i morgen eftermiddag dersom været er got saa skal ieg til Hagens fornøy dig nu med tanken om den behagelige dag ieg i morgen har at vente, at du skald blive erindret haaber ieg at du ikke tvivler paa. – et andet Nye kand har ieg ennu at bringe dig som er heller ikke uinteressang ieg har i gaar lært at kiende Secretair Clasen med Frue! forige Grev Honen di var taget her ud for at lade male hos min broder, og vi formaade Fruen til at gaae ind i medenst det blev malet det er folk som svarte aldeles til hvad ieg har havt om dem, og ieg lykønsker Søster til det herlige bekientskab. Fra Stephen fik ieg ved dem en hilsen di holder usigelig af // ham ja fruen kunde ikke tale om ham uden hun loe ret hiertelig det var mig overmaade kiert at høre ham elsket af saa agtværdige Mennisker[,] de havde bleven til midag men Fruen var hoyt frugtsommelig og ventede sig hver dag og efter ma[a]ltidet kunde hun ikke taale at kiøre ellers havde di blevet. Jormoderen var med tillige med et Datter paa 5 Aar. – nu maae ieg Slutte thi Frimodts kom. – i morgen kører ieg med tante til Byen og ieg komer et øyeblik hiem thi vi vil ud igien til midag for at komme til Hagens i morgen efter midag. lev vel i største hast

Din
oprigtige Moder

Strandmøllen d 19 Septemb. 94

[På konvolutten:]
A Mademoiselle
Mad: K:M: Heger
a
Kiobenhavn
franco

Personer
Anna Drewsen · Anna Louise Heger · Carl Heger · Stephan Heger · Kamma Rahbek
Sidst opdateret 25.06.2014 Print