No. 527 af 596
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Christiania (Oslo)

11.8.1871 Andreas Munch
Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen takker Andreas Munch for brev og indbydelse, men han kan næppe modtage indbydelsen, da han har lagt andre planer for besøget i Norge. Han håber at komme et andet år og vedlægger sit portræt til hr. Nærum. I forgårs var han i Sandvig og på tirsdag planlægger han at rejse til Mjøsen sammen med Bjørnsons. De har vist Andersen en deltagelse og omhu, som rører ham.


Christiania den 11 August 1871.

Kjære fortræffelige Ven og Digter!

Tak for Brev og Tak for Indbydelse! bring Deres venligsindede Vært min varme Tak, men jeg vil næppe ved dette Besøg i Norge kunde modtage den, i det jeg allerede har lagt andre Planer, og føler at jeg dog bliver lidt for træt ved disse større Udflugter. Men, vil Gud, jeg lever, kommer jeg et andet Aar op i dette deilige, store Land, hvor jeg allerede har mødt saa stor Venlighed. En deilig Tour gjorde jeg i forgaars [først skrevet: forgaaers] med Bjørnson // i Sandvigen og – føler at jeg maa opgive den længere Tour op til Dem kjære Ven. Jeg lægger mit Portrætbilled her i Brevet som Hilsen til Hr Nærum at han kan kjende mig naar jeg en anden kommende Sommer, eller om det stiller sig saa, at mit Ophold i Norge denne Gang forlænges, ud over den bestemte Tid, en smuk Dag, banker paa hans Dør. Paa Tirsdag tænker jeg at reise til Mjøsen, Bjørnson følger mig. Han og hans Frue have viist og vise mig en Deeltagelse, en Omhu som rører mig. Alle Mennesker ere saa gode mod mig heroppe og hver Dag sendes mig deilige Blomster. Deres Frue og lille Datter, samt hele Familien hvor de er, min hjertelige taknemlige Hilsen.

H.C. Andersen.

Personer
Bjørnstjerne Bjørnson
Sidst opdateret 17.05.2014 Print