No. 396 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Berlin (Tyskland)

27.12.1845 Helene Balling [+]

Modtagersted

København

Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen skriver til Helene Balling om sit ophold hos Eisendeckers i Oldenburg, hvor han fik friplads i teatret og var til koncert hos storhertugen, der forærede ham en kostbar ring. Den 17. december rejste han med jernbanen til Berlin, hvor han to gange har hørt Jenny Lind i Søvngængersken. I går var han til taffel hos kongen af Preussen, der havde læst Kun en Spillemand.


Berlin 27 December 1845.

Kjære Fru Balling!

Mit lille Brev fra Hamborg har De vist nok faaet; i Dag sender jeg min Brevdue fra Berlin. Jeg blev hele 17 Dage i Oldenburg, hvor jeg havde det saa velsignet; jeg boede al den Tid hos en elskværdig, riig Familie, Hofraad von Eisendecker, i hvis Huus de første Personligheder fra Byen daglig kom; i Theatret fik jeg strax fri Plads i første Etage og hos Storhertugen selv var jeg til Koncert, saavel som til Taffel og een Aften til Thee; den gamle Første er meget livlig og elskværdig, han var mig særdeles naadig, ja tænk, ved Afreisen gav han mig til Erindring om sig en kostbar Ring, man vurderer den til over 200 preusiske Thaler, det er omtren[t] 250 i dansk; daglig var Selskaber hvor jeg var indbudt, jeg havde det saaledes ret hyggeligt og velsignet. – Den 17 reiste jeg til Hanover og derfra paa Jernbane til Berlin; det er en Fart i een Dag, fra om Morgenen Klokken 6 til om Aftenen halv 7 flyver man 49 Mile; det er en Fart! jeg tænkte paa Dem, Deres Søster og Moder, De skulde prøve det. – Her i Berlin har jeg alt to Gange hørt Jenny Lind i ”Søvngjængersken”, hun er ganske mageløs De skulde see hende, høre hende i denne Opera, paa Tirsdag den 30 træder hun op i Vestalinderne af Spontini. Jeg tænker vi to reise sammen til Weimar, hun har talt derom, hun vil blive nogle Dage der og optræde i Søvngjængersken og Norma. Igaar havde jeg den Ære at være til Taffels hos Kongen af Preusen, Hans Majestæt sagde mig mange venlige Ord over min Roman: kun en Spillemand, som han har læst med stor Interesse, Dronningen var ogsaa meget naadig og jeg havde Plads ved Siden af den berømte Humboldt. – Nu et nyt og Lykkeligt Leve Aar for Dem og Deres, hils Moderen, Søsteren og Frøken Sannes. Fru Reutscher sender Dem Hilsen. Lev vel! Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

[På konvolutten:]
Velædle
Fru Balling født Næboe
Laxegaden No 220 anden Sal.

Personer
H.C. Andersen · Helene Balling
Sidst opdateret 26.06.2014 Print