No. 576 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Magdalene Thoresen 24.12.1884 Johanne Luise Heiberg
Original
Dokumentindhold

Magdalene Thoresen ønsker Johanne Luise Heiberg glædelig jul.
Thoresen skriver, at hendes nye bog er blevet godt modtaget af kritikerne.


Den 24 December 1884

Elskede Frue!

Først og fremfor Alt: en glædelig Jul!
Og saa mangfoldig Tak for Deres gode Ord og skjønne Blomster. Jeg er isaahenseende ikke forvent af Livet, og var jeg det, vilde dog en Anerkjendelse fra Dem være mig opmuntrende og kjær. Sagtens tænker hverken De eller nogen Anden, hvor stor min Forknythed har været overfor det // svære Arbejde, derfor har jo Udfaldet nesten overrasket mig; men Gud være lovet! Mennesket maa indhøste for at kunne udsaa, og den Velvilje, hvormed min Bog er bleven modtaget, vil give mit Hjerte en god Høst – med godt Sædekorn til Fremtiden – om jeg skal leve og arbejde endnu i nogle Aar. – Blomsterne staa lige friske og duftende foran mig, og Deres Skikkelse møder mig igjennem dem – med al Godhedens og Poesiens Ynde.
Mine Børn hilse mange Gange. Jeg hilser ogsaa Deres kjære Børn, og takker Dem endnu af gandske Hjerte.

Deres hengivne
Magdalene Thoresen

Emneord
Magdalene Thoresens forfatterskab
Personer
Johanne Luise Heiberg · Magdalene Thoresen
Sidst opdateret 30.11.2015 Print