No. 214 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger 3.7.1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra oplysningen om, at Adam Oehlenschläger bliver fri for sine forpligtelser i Kronprinsens Livkorps. Det skete den 4.7.1801.

Christiane Oehlenschläger [+]

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver et rimbrev til Christiane Heger i knyttelvers, da hun har forbudt ham at bruge hexametervers. Han har truffet Friederike Brun på Frederiksdal, der til hans overraskelse ikke var en affekteret gammel kælling, men en fortræffelig, velsignet kone. I morgen bliver han fri for sine forpligtelser i Kronprinsens Livkorps og går om aftenen ud til Springforbi, idet han venter at få brev fra hende, om hun bliver der så længe.


For Alvor ei men kun for Skiers
jeg skriver dig til paa Knyttevers.
I Hexameter jeg tænkte først
at slukke min poetiske Tørst
men da jeg pludselig kom i hu
at Hexametret forbød mig du
eengang der did vi skulde reise*)
hvor ingen høie Fielde kneise**)
saa betænkte jeg mig igien
at kaste sligt paa Papiret hen.

I Onsdags var jeg ude paa
Frederiksdal og der Frue Brun jeg saae
Frue Brun er hellig Død og Krone
en ret fortræff’lig velsignet Kone
jeg tænkte det var en gammel Kielling
som maatte for Tænder æde Velling
et affekteret Skabilkenhoved
Jeg bedrog mig Gud være loved!
Hun er saa dannis og ynderig
at over hende jeg glemte dig!
Dog kun en ganske liden Stund
det bevidner jeg med Haand og Mund. //

Min kjere gode Christiane
jeg er kjed af at bære den dumme Fane
I Morgen dog bliver jeg frie og frank
saa skal hele Armeen trække blank
og vise sig i fuld Mondour
xxx
Seer du da jeg dog nu er frie
saa gaar jeg i Morgen Aften til Springforbi
og ligger der hos Drevsens om Natten
(: jeg skal hilse meget flittig fra Katten :)
De tage vel ikke fortrydeligt op
at huse een Nat min trætte Krop.

I Morgen venter jeg Brev fra dig
hvori du fortæller omstændelig
om du bliver derude Lørdagen over
saalangt jeg ellers mig ikke vover.

Farvel og hils nu een og hver
Tante, Onkel, Krelse, Peer Lær!
Lev vel min søde Christiane Heger
det ønsker Adamus Øhlenslæger,
_______
Ammen
I Jesu velsignede Navn Ammen!

P.D. Bæst.

*)See et gammelt Brev. **)See Tilskueren.

[På konvolutten:]
Til
Jfr: Christiane Heger
paa
Springforbi.

Kommentarer

Brevet er Trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt, bind 2, Kbh. 1916, 212-13

Emneord
Den danske Tilskuer · Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Friederike Brun · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 15.12.2015 Print