No. 554 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
H.C. Andersen [+]

Sted

Rolighed, København

6.9.1874
Værktitel

Bemærkninger til Eventyr og Historier

Original
Dokumentindhold

Fragment af H.C. Andersens Bemærkninger til Eventyr og Historier.


”Eventyr og Historier” ere blevne saa godt som
oversatte i alle europæiske Sprog, de
ere i mit Fædreland og langt uden
for dets Grændser i mange Aar en Læs-
ning for Gamle og Unge. Den høieste
Lykke er saaledes blevet mig forund
at opleve en slig Velsignelse, men er
man imidlertid som jeg, naaet op mod
Menneskenes sædvanlige, høieste Leve
= alder, Skriftens Bibelens, ”syv Gange
ti,” vil denne lykkelige Virksomhed væ
=re nær sin Afslutning. I det jeg da
ved denne Juletid bringer samlet Resten
af hele min Rigdom: hundrede og syvog
halvtredsindstyve
Eventyr og Historier,
være Violinspillerens Ord i Eventyret
”Pen og Blækhuus” mit Slutnings Ord,
har jeg virket noget Godt, ”Gud alene
Æren!”

                 ”Rolighed” den 6 September 1874.
                           H.C. Andersen.

Kommentarer

Fragment af Bemærkninger til Eventyr og Historier blev trykt første gang i H.C. Andersens nye Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af Lorenz Frølich, bind 3, med 110 illustrationer i Kbh. den 20.12. 1874.

Emneord
H.C. Andersens eventyr · H.C. Andersens forfatterskab
Personer
H.C. Andersen
Sidst opdateret 21.01.2016 Print