No. 531 af 542
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Johanne Luise Heiberg 5.2.1883 P.H. Boye
Original
Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg takker P.H. Boye for et brev om Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. Hun har fået udgivet sin bog om forholdet mellem P.A. Heiberg og hendes svigermor. Hun er enig med Boye i, at J.L. Heiberg var forkælet af sin mor som barn og påpeger, at Kamma Rahbek, der var plejemor for J.L. Heiberg efter forældrenes skilsmisse, har næret kærlighed til drengen. Hun ærgrer sig over, at hun har beskrevet forholdet mellem de tidligere ægtefæller med et komisk anstrøg i sin bog og at mange læsere fejlagtigt har taget hendes ord for pålydende.


Hr Contorchef Boye!

Jeg takker Dem ret meget for Deres Brev om P.A. Heiberg og Tho Gyd. Naar en Kjender, som De, er nogenlunde tilfreds, da er det en stor Beroligelse for en uøvet Forfatter, som jeg. Hvad De siger om Ludvigs Ophold i det Rahbækske Huus, er jeg ganske enig i. Han har, naturligvis været forkjælet af den lille ømme Moder; under de Forhold var det / vel ikke muligt andet. Men en forkjælet Dreng kunde Fru Rahbæk, efter sin Natur, ikke døie; forræsten er der jo i Bogen, og i tidligere Breve Beviis nok for, at hun i Bunden har haft stor Kjærlighed til denne Dreng. Allerede forinden jeg havde den Glæde at modtage Deres Brev, var jeg ærgerlig over, at jeg ikke, som jeg netop tidligere havde tænkt paa, havde sagt noget Lignende, som De siger i Deres Brev om dette Forhold, især da jeg mærkede, at mangen en flygtig Læser lagde mere i mine Ord, end / jeg selv havde tænkt, og tog det alvorligt, hvad jeg selv havde tænkt skulde haft et komisk Anstrøg. Dog nu er min Fortrydelse forsilde desværre.
Tak for den Velvillie hvormed De har læst Bogen, og for at De meddelte mig Deres Mening herom.

Deres forbundne
Johanne Luise Heiberg

d: 5 Febr
1883.

Arkivplacering
Breve/Ureg./I/23
Personer
Thomasine Gyllembourg · Johan Ludvig Heiberg · P.A. Heiberg · Kamma Rahbek
Sidst opdateret 29.11.2013 Print