No. 363 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

u.å. [1827-31] [+]

Dateringsbegrundelse

Charlotte Oehlenschläger var i perioden 1827-1831 forlovet med Edvard Hvidt og omgikkes dermed dennes familie.

Charlotte Oehlenschläger [+]

Modtagersted

Nørregade, København

Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek beder sin niece Charlotte Oehlenschläger om at fortælle Kronprisens (Edvard Hvidts) søster, at teaterbilletterne til torsdag kan afhentes hos tante Drewsen.


Onsdag Morgen

Kiæreste Lotte!

Tillad, at jeg herved overdrager Dig, at sige den elskværdige Kronprinds, at mine Comoedie-Pladser ere til hans Søsters Tjeneste imorgen (Torsdag) Aften. Jeg sender nu Bud til Tante, for at bede at Billetterne maae ligge parat til at afhentes; thi jeg anseer det dog for passeligt, at den der gaaer første Gang et saadant Sted, har Billetter med. Maaskee Du da imorgen lader dem hente, eller aftaler med Kronprindsen, at han selv besørger det? Jeg vilde gierne selv besørge det; men da jeg veed, hvor let der opstaaer Confussion og kommer Vrøvl over ingen Ting, // vil jeg ikke gierne indlade mig derpaa.
Hils venligt alle Dine, og fornøie Dig godt iaften!

Din
hengivne Tante K.M. Rahbek.

[På konvolutten:]
à
Mademoiselle Ch: Oehlenschläger

Emneord
Bakkehussproget
Personer
Anna Drewsen · Edvard Hvidt
Sidst opdateret 13.03.2014 Print