No. 135 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger u.å. A.E. Boye
Original
Dokumentindhold

Christiane Oehlenschläger beder A.E. Boye aflevere en bog til et bud fra Agnes Münter.


Kiæreste Böye! Frøken Agnes Münter har i nogle Dage personlig havt Bud hos mig for at faae: Le Roy dersom de har læst i den hvad de vil giv den da til Overbringeren, derved skeer hende en Tieneste

Deres hengivne
Christiane Oehlenschläger

[På konvolutten:]
S.T.
Hr Secretair
Böye

Sidst opdateret 19.06.2014 Print