No. 202 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger Juli 1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er formentlig skrevet i sidste halvdel af juli, hvilket kan dateres ud fra omtalen af hindbær.

Christiane Oehlenschläger [+]

Modtagersted

Springforbi, Nordsjælland

Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at Carl Heger straks bragte ham hendes brev og bad ham gøre hende undskyldning for, at hindbærrene ikke var så gode. Oehlenschläger længes meget efter hende og har både i går og forgårs været i Nørregade for at se, om hun var kommet hjem, men han regner med, at hun kommer hjem på lørdag.


Min elskede Pige!

Carl bragte mig strax Dit Brev og jeg satte mig strax til at skrive da Brevet skal bort Kl 2. Han bad mig gjøre Undskyldning for at Hinbærrene ikke var saa gode; dersom der bliver nogen bedere mens Du er derude saa vil han sende dem.
Jeg længes usigelig efter Dig og kun den Tanke at Du maaskee fornøier Dig derude mildner mit Savn. Jeg har baade i gaar og Overgaars været Kl 9 paa Nørregade i det Haab at see Dig i Vinduet. Jeg vidste ikke at du er paa Strandmøllen endnu.
I Aftes spadserede jeg paa Volden med Carl.
Paa Løverdag kommer du jo? O jeg længes usigeligt efter Løverdag! Skal vi saa gaae til Bakkehuset paa Søndag. Farvel Du Ædle! Du kjere Pige. Tusinde Kys fra din

Øhlenslæger.

[På konvolutten:]
Til
Jomfrue Christiane Heger
paa
Springforbi.

Kommentarer

Brevet er trykt i Bobé, Louis og Dumreicher, Carl (udg.): Gemt og Glemt, bind 2, København 1916, 178-79.

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Carl Heger · Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 02.05.2015 Print