No. 66 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek u.å. Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek skriver til Kamma, at han må forelæse i stedet for skuespilleren Michael Rosing, men han kommer hjem til hende i aften. Han vedlægger brev fra deres ven J.P. Mynster og har været på besøg hos Kammas søster Christiane, der havde det ret godt.


Kiæreste Ams!

Herr Prof: K:L: Rahbek, der i denne Konvolut har faaet 90 Rdr fra Levetzau, har maattet i Dag gaae til Byen, at læse paa Rosings Vegne, som er taget til Strandmøllen, jeg kommer hiem til dig i Aften formodenlig Klokken at spise [sic] mit Smørrebrød hos dig, hvis du er kommet tilbage. Hoslagt er et Brev fra Job, som du let kan begribe, jeg aabnede, da det var mig vigtigt at vide, om han maaskee var reist bort. Hos Atair har jeg været som var ret brav. Stine har faaet Penge at gaae paa Guldhuset for at høre om […?]passet, […?] at jeg har længtes efter Ams

Din
Dunks

[På konvolutten:]
Til
Ams!

Emneord
Bakkehussproget
Personer
J.P. Mynster · Stine Nielsdatter Olsen · Christiane Oehlenschläger · Michael Rosing
Sidst opdateret 25.03.2014 Print