No. 4 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger u.å. Christiane Oehlenschläger
Original
Dokumentindhold

Adam Oehlenschläger skriver til Christiane Heger, at grunden til, at han har skrevet adskillige breve til hende på tysk, er den, at han gerne ville perfektionere sig i sproget. Da det imidlertid lader til, at hun ikke er opmærksom på dette, undlader han det for fremtiden, men komplimenterer hende samtidig for hendes kundskaber i hebraisk. Hans sundhed tiltager.


[u.d.]

Dydzirede Jomfrue!

Jeg beder saa meget at Jomfruen ikke tager fortrydeligt op, at jeg hidindtil i adskillige Breve, som jeg har skrevet til Jomfruen har betient mig af det tydske Sprog; hvilket at jeg skal forklare Jomfruen Aarsagen hvorfor jeg har skrevet bemeldte Breve i dette Sprog og ikke i andre Sprog, kommer deraf, høistærede Jomfrue, at jeg som et stakkels Mennesker der maa øve sig selv og ikke har nogen der kan læse og undervise mig, gierne vilde perfektionere mig i velbemeldte Sprog og deraf kommer det, høistærede Jomfrue at jeg i velbemeldte Breve til Jomfruen skrevne Breve betiente mig at [sic] dette Sprog høistærede Jomfrue. (Punktum)
Men saasom jeg formærker at Jomfruen ikke er dette bemeldte tydske, eller for at giøre en finere Distinction, da plattydsk ogsaa er Tydsk, høitydske Sprog bevaagen, saa skulde jeg ikke undlade at tilkiendegive Jomfruen, at jeg har fattet det oprigtige Forsæt, hvilket Forsæt kan kaldes saameget mere oprigtig, da jeg har fattet det efter deres Vill[i]e, ikke længer // at perfektionere og øve mig i samme Sprog /: det tydske Sprog nemlig, eller for at blive ved Distinktionen, det høitydske Sprog) naar sommestid[?] jeg haver den Ære og Fornøielse at skrive høistærede Jomfrue til, thi Jomfruens Villie er min Villie. (: Punktum)
Efter saaledes tienstskyldigt og behageligst at have tilmeldt høistærede Jomfrue det af mig fattede Forsæt, nemlig ikke at udtrykke, mig i det tydske, eller for at blive ved Distinktionen, høitydske Sprog, saa kan jeg ikke undlade fremdeles at udtrykke min høistærede og dydzirede Jomfrue, den Glæde som jeg har den Ære at føle, ved Bemærkelsen angaaende Jomfruens Lærdom. Der er sandelig faae Fruentimmer her i Kiøbenhavn, i Smaastæderne og paa Landet, som forstaae Ebræisk, ja dersom man skal troe fra Folk lader dem forstaae end[?], endogsaa kun faae Mandspersoner, hvilket derfor glæder mig usigeligt, nemlig at Jomfruer saa lærd at de endogsaa udi deres Lærdom kan overgaae det stygge Kiøn, hvilket jeg kalder saaledes // da det er det modsatte af det kiønne Kiøn.
Nu vil jeg da næst ærbødig Hilsen til Papa og Hr Broderen, af hvem De nok har modtaget Undervisning i Ebræsken slutte, med at forsikkre høistærede Jomfru om min Affektation og Hengivenhed udi alle Maader.

Jeg henlever høistærede Jomfrue
Deres indtil Døden oprigtige Ven
og Tiener xxx

Post Skibdum
Min Sundheds Tiltagelse maa jeg og saa have den Ære at tilmælde. Nu drikker jeg Caffe og spiser Smørebrød med Ost og alleslags paa, høistærede Jomfrue.

[På konvolutten:]
Velædle
Jfr Heger

Emneord
Kærestebreve mellem Adam Oehlenschläger og Christiane Heger
Personer
Adam Oehlenschläger · Christiane Oehlenschläger
Sidst opdateret 17.11.2015 Print