No. 536 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rolighed, København

20.9.1871 Elisabeth Jerichau Baumann
Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen sender afbud til Jerichaus middagsinvitation, da han ikke kan tåle rejsen ude på landet i aftentimerne pga. aftenkulden. Han opfordrer hende i stedet til at sende sig en ny invitation, når de atter er tilbage i København.


”Rolighed” den 20 Sept 1871.

Kjære Fru Jerichau!

De er altid saa venlig og god mod mig, vil nu ogsaa see mig til Middag imorgen, men De veed at jeg kan ikke og taaler ikke at tage mod Indbydelse ud paa Landet for at være der nogle Timer og da kjøre ind i den kolde Aften. Vær saa venlig at indbyde mig naar vi Alle ere i Byen og bring min hjerteligste Hilsen til Deres Mand og Børn.

Deres hengivne
beundrende
H.C. Andersen

i hast!

Sidst opdateret 10.05.2014 Print