Tilbage til A

Adam Oehlenschlägers "Hundeposter"

Under sin udenlandsrejse (1805-09) skrev Adam Oehlenschläger en lang række breve hjem til venner og bekendte, ikke mindst til sin forlovede Christiane Heger. En del af disse breve havde en ganske særlig karakter og var forsynet med en lille tegning i sidehovedet, som forestillede en lille hund. Brevene bærer betegnelsen Hundeposter, en betegnelse, som Oehlenschläger gav dem under inspiration fra bogen Hesperus oder 45 Hundsposttage, skrevet af forfatteren Jean Paul i 1795. Jean Pauls værk handler om hunden Spitzius Hoffmann, som svømmer til en ø med en flaske i munden, indeholdende en række breve.

Hundeposterne var en form for spøgefuld avis, som først og fremmest skulle bruges i underholdende øjemed. De handlede om de mennesker, Oehlenschläger traf på sin rejse, og var samtidig indspundet i Bakkehuskredsens interne, sproglige univers, Bakkehussproget, hvor brugen af kælenavne og diverse selvopfundne begreber gjorde det umuligt for de uindviede at forstå betydningen. I brevene henvises der til både hunde og katte, der hver især besidder forskellige egenskaber, og brevskriveren leger med sproget på en spøgefuld måde, som besværliggør læsningen for udenforstående.
Oehlenschläger referer ofte til hunden, som om den er med ham på rejse, og i nogle breve blandes brevskriverens og hundens beretninger sammen, så der nærmest er to fortællerstemmer på samme tid.

Den første Hundepost blev skrevet i januar 1806 i Berlin, og foruden en sammenhængende tekst indeholder brevet både et digt, hvori ”højen” ved Bakkehuset (dvs. Valby Bakke) hyldes, en vise, der henvender sig til Ole H. Mynsters børn, samt to tyske digte. I flere af brevene blander Oehlenschläger oplysninger af faktuel karakter med fiktive beretninger, og det fremgår derfor ikke helt tydeligt, hvad der er sandt, og hvad der er opdigtet.

Da Oehlenschläger vendte hjem fra sin rejse i november 1809, fortsatte han med at sende Kamma Rahbek Hundeposter, og den blev skrevet 29. juli 1828, et halvt år før Kamma døde.

27.5.1877

Magdalene Thoresen

Johanne Luise Heiberg

Magdalene Thoresen skriver til Johanne Luise Heiberg, at hun har hørt om Heibergs planer om at re...